Ukupno 12 učenika sudjelovalo je na znanstveno-edukativnoj radionici 04. svibnja 2019. godine u osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju. Cilj radionice bio je omogućiti djeci da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava podignu razinu kompetencija i svijesti oko pravilnog upravljanja i gospodarenja otpadom te važnosti same znanosti i njenog razvoja.

Djeca su educirana o ključnim terminima kao što su sprječavanje nastanka otpada, recikliranje, oporaba, obrada i odlaganje otpada.

Radionicu su vodile: Petra Kolesarić, Mariana Klepić te Božana Đuranović.