Ukupno 31 učenik sudjelovao je na znanstveno-edukativnoj radionici “Samo održivo” 03. svibnja 2019. godine u srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju. Cilj radionice bio je omogućiti djeci da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava podignu razinu kompetencija i svijesti oko pravilnog upravljanja i gospodarenja otpadom te važnosti same znanosti i njenog razvoja. Djeca su educirana o ključnim terminima kao što su sprječavanje nastanka otpada, recikliranje, oporaba, obrada i odlaganje otpada. Radionicu su vodili: Dario Tomić te Tomislav Rimac.