Prvi termin edukacije održan je je 8. studenog 2019. u prostorima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Klub nastavnika) u Zagrebu. Radionicu je vodila Božana Đuranović.

Na edukaciji je sudjelovalo 15 volontera; 6 volontera u terminu od 17 h do 18:30 h, a 9 volontera u terminu od 18:30 h do 20 h. Edukacija je trajala ukupno 3 sata, a provedene su sljedeće vježbe/pokusi: Vatromet boja, Erupcija limunskog vulkana, Papar bjegunac, Duga u epruveti, Redoksi te Elektroliza.

Tijekom radionice popisani su svi prisutni volonteri, dogovorene su aktivnosti volontera na samim radionicama u osnovnim  i srednjim školama.