Ovo je odlična prilika spajanja kemije i volontiranja.
Otkad se bavim kemijom uvijek me iznova fascinira te se volim baviti njome.
Spojivši kemiju i volontiranje imat ću priliku razvijati socijalne i organizacijske vještine te mi je to prilika i za stjecanje novih znanja.