Upoznavanje učenika sa znanjima pravilnog upravljanja i gospodarenja otpadom daje mi osjećaj da sam napravila promjenu u svijetu. Shvaćanje da promjene kreće od  nas samih je moćan pokretač. Zahvalna sam na pruženoj prilici i veselim se novim izazovima unutar udruge!