Volontiranje je prilika da utječemo na zajednicu i mlade ljude koji su bitni za budućnost, a pritom dobijemo važno poslovno iskustvo i nove socijalne vještine.