Napokon sam dobio priliku implementirati sva svoja znanja stečena na Fakultetu kroz različite radionice i edukacije. Udruga mi je pomogla shvatiti druge ljude i obogatiti život novim ljudima kroz radionice i rad s drugim volonterima.

Podijelite: