Volontiranjem želim korisno ispuniti svoje slobodno vrijeme. Želim steći nova iskustva, upoznati ljude, aktivno sudjelovati u rješavanju problematike otpada. Mislim da je važno educirati sve generacije na koji način oni mogu pridonijeti zaštiti okoliša.