U srijedu 10. lipnja 2020., održan je sastanak dionika projekta „Nove perspektive znanja“ s ciljem nastavka aktivnosti vezanih uz navedeni projekt.

Kroz 14 mjeseci provedbe projekta „Nove perspektive znanja“ prenosit će se dobre prakse u poboljšanju motivacije odraslih pripadnika manjina na različite oblike neformalnog obrazovanja, poboljšati mogućnosti i pristup programima obrazovanja manjina, te ojačati mrežu međunarodnih organizacija koje djeluju u obrazovanju ljudi s manje mogućnosti.

Svrha djelovanja udruge POZOR! jest doprinijeti povećanju opće kvalitete života građana projektima te medijskim i obrazovnim aktivnostima koje potiču kreativnost i stvaralaštvo, rad s mladima i drugim ciljnim skupinama. Osnovana je 2007.g. u Zagrebu, a danas broji 10 članova i 45 volontera.
Volonteri udruge provode znanstveno-edukativne zabavne radionice za učenike te radionice izrade multimedije, studentima seminare o upravljanju projektima i pomažu drugim udrugama u pripremi i provedbi projekata. Volonteri su učenici i studenti, kao i odrasli iskusni u produkciji filmova i upravljanju projektima.

Za suradnju na navedenom projektu prepoznata je mogućnost izrade novih programa za trening volontera koji rade s učenicima i drugim ciljnim skupinama, npr. program Kako izraditi film mobilnim telefonima: od scenarija preko snimanja i montaže, i sl., kao i prva prilika sudjelovanja na prijavi projekta za mlade, u sklopu programa Erasmus.

Sastanku su prisustovali članovi projekta Kulturno izobraževalnog zavoda BURJA iz Slovenije te Karolina Horvatinčić, predsjednica udruge POZOR! – Obrazovanje i projekti za održivi razvoj.

Predsjednica udruge POZOR! Karolina Horvatinčić radi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose – IRMO. Kako IRMO aktivno sudjeluje u Erasmus projektima, postoji mogućnost suradnje s Institutom na osmišljavanju projekata koji unapređuju cjeloživotno poučavanje i međunarodnu suradnju.

Link na web stranicu Europske komisije:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA104-060257