U sklopu edukacije „Povezani u doba korone“ kojom se pomaže starijima pobliže objasniti digitalni svijet, održana je radionica koju su vodili koordinator volontera Dražen Bičanić i volonterka udruge Gabrijela Jaković.
Cilj edukacije je veća socijalna uključenost ranjive skupine, to jest umirovljenika, koji će steći digitalne i socijalne vještine koje će im osigurati komunikaciju i aktivno uključivanje u online aktivnosti.