Projekt “Oboji dan” drugi je projekt gdje je udruga POZOR! prijavitelj, dok je partner Matica umirovljenika Pešćenica-Žitnjak. Projekt je prijavljen za financiranje u sklopu poziva „Umjetnost i kultura online“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Kao glavne probleme identificirali smo sljedeće:

1) Kontinuiran porast broja građana starije životne dobi ne prati primjeren broj i kvaliteta usluga namijenjenih upravo toj ciljnoj skupini.

2) Zbog pandemije uzrokovane Corona virusom / COVID-19 dodatno je pojačana isključenost starijih osoba iz društvenog života i smanjeni su kontakti koji su bili intenzivniji prije pandemije.

Cilj projekta je „likovnim online radionicama i izložbama razviti socijalne, kreativne i digitalne vještine osoba starijih od 54 godine i doprinijeti njihovom socijalnom uključivanju, kao i poboljšati pristup online izložbama i umjetničkim sadržajima u Hrvatskoj i svijetu.“ čime doprinosimo općem i specifičnim ciljevima poziva.

Ciljna skupina i glavni korisnici projekta su umirovljenici iz Zagreba, članovi Matice umirovljenika koja je partner na projektu.

Projektom se predviđa uključiti 128 osoba starijih od 54 godine u online likovne radionice i virtualne obilaske muzeja i galerija pod vodstvom dva stručnjaka: likovnog pedagoga i informatičara – stručnjaka u IKT području. Polaznici će tijekom pohađanja online aktivnosti, izraditi likovna djela u svojim domovima te ih samostalno ili uz pomoć volontera digitalizirati (fotografirati, skenirati, snimiti i dr.), te će djela biti objavljena na
online izložbama.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, 25. ožujka 2021.-25. ožujka 2022. Vrijednost projekta je 420 000 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Europski strukturni i investicijski fondoviEuropski socijalni fond