Inicijativa „Ljudi za ljude“ potaknula je dvije udruge, IDC i Pozor!, da osmisle projekt koji će uspostaviti organiziranu pomoć volontera na području Gline i okolnih sela. Projektom „Ljudi za ljude“ partnerske udruge će osnažiti svoje kapacitete, unaprijediti volonterske programere te prilagoditi rad uvjetima u kriznim situacijama, kao što su potres i pandemija koronavirusa.

Postignuti rezultati i njihova diseminacija informativnom kampanjom omogućit će da projekt bude prepoznat kao primjer dobre prakse koji će potaknuti multipliciranje učinaka i smjernica drugim organizacijama civilnoga društva na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.

Projekt je prijavljen za financiranje u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Ukupna vrijednost projekta je 491.534 kune te je u stopostotnom iznosu financiran sredstvima iz Europskoga socijalnog fonda. Ugovor je u Petrinji 2. studenoga 2021. potpisala Branka Bakšić, članica Upravnog odbora
Udruge IDC Banije i Korduna, predsjednica Udruge i članica Inicijative „Ljudi za ljude“.