Održan sastanak s volonterima

Održan sastanak s volonterima

U utorak, 1.rujna 2020. godine, predstavnici udruge Pozor! održali su sastanak s volonterima. Prisutne je pozdravila i poželjela dobrodošlicu, predsjednica Udruge Karolina Horvatinčić, te predstavila nove članove Udruge, potpredsjednika Dražena Bičanića i tajnicu...
Informativni sastanak – planiranje aktivnosti volontera

Informativni sastanak – planiranje aktivnosti volontera

Dana 01.09.2020. Udruga Pozor! održat će informativni sastanak vezan uz planiranje aktivnosti volontera. Tijekom sastanka potpredsjednik Udruge, Dražen Bičanić, upoznat će volontere s dosadašnjim projektima Udruge, kompetencijama koje se stječu tijekom volontiranja i...
Održana izborna skupština udruge POZOR!

Održana izborna skupština udruge POZOR!

Dana 30.07.2020. održana je redovna Izborna skupština udruge POZOR! – Projekti i obrazovanje za održivi razvoj. Na mandat u trajanju od 5 godina izabrani su: za predsjednicu Udruge Karolina Horvatinčić, za potpredsjednika Udruge Dražen Bičanić, a za tajnicu Suzana...
Radionica predstavljanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Radionica predstavljanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Kao partneri na projektu Knjige naših ulica članovi Udruge POZOR! Sanjin Brajković, Loretta Jankovac i Alma Sarač sudjelovali su dana 17. veljače 2020 na radionici predstavljanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi na primjeru kulturnog obogaćivanja naselja...
Informativni sastanak – planiranje aktivnosti volontera

Godišnji sastanak Udruge POZOR!

U subotu 15. veljače 2020. održan je prvi godišnji sastanak volontera Udruge Pozor! Sastanak su održale Alma Sarač, koordinatorica, te predsjednica Udruge, Karolina Horvatinčić. Kroz interaktivnu prezentaciju predstavljeni su ciljevi Udruge, kao i njezini glavni...