O udruzi

Svrha

Svrha djelovanja udruge Pozor! jest doprinijeti povećanju opće kvalitete života građana projektima te medijskim i obrazovnim aktivnostima koje potiču kreativnost i stvaralaštvo, rad s mladima i drugim ciljnim skupinama.

 

Ciljevi

Promicanje zaštite okoliša i održivog razvoja

 • poticati i jačati ulogu javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš
 • ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u problem zaštite okoliša i održivog razvoja
 • stvaranje i poboljšanje komunikacije između javnih medija i udruga, građanskih inicijativa i pojedinaca koji se bave zaštitom okoliša i održivim razvojem
 • povezivanje i suradnja s drugim civilnim, medijskim, okolišnim grupama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu

Povećanje kvalitete obrazovanja s posebnim naglaskom na cjeloživotno učenje

 • jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih za primjenu inovativnih metoda u poučavanju djece i odraslih
 • poticanje suradnje obrazovnog, istraživačkog i gospodarskog sektora
 • poticanje modernizacije obrazovanja u području primjene novih tehnologija, zaštite okoliša, održivog razvoja i promicanju socijalne uključenosti

Poticanje poduzetništva, zapošljavanja, samozapošljavanja i modernizacije tržišta rada

 • poticati stjecanje znanja i vještina za poduzetništvo, projektni menadžment, inovacije i međusektorsku suradnju
 • povezivanje i suradnja s razvojnim agencijama, civilnim i stručnim udrugama, komorama i drugim tijelima koja pridonose razvoju malog i srednjeg gospodarstva
 • promovirati digitalnu pismenost, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i digitalnih sadržaja koji mogu povećati kvalitetu života i rada građana.

Promoviranje EU programa i EU fondova kojima se financiraju razvojni projekti

 • predstavljanje mogućnosti korištenja fondova EU-a i jačanje kapaciteta organizacija i ustanova za planiranje, provedbu i financiranje razvojnih projekata

Područja djelovanja

Zaštita okoliša i prirode

 • Očuvanje prirode; očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora; očuvanje prirodne baštine; zaštita okoliša; zaštita i održivo korištenje šuma; zaštita voda i mora; zaštita  i održivo korištenje tla, podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja; energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije; te zaštita životinja.

Održivi razvoj

 • razvoj ruralnih područja; edukacija za održivi razvoj ruralnih područja; planiranje razvoja ruralnih područja;

Gospodarstvo

 • socijalno poduzetništvo; promicanje razvoja socijalnog poduzetništva;

Obrazovanje, znanost i istraživanje

 • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja; cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno‐kulturne baštine i nacionalnoga identiteta; odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

Demokratska politička kultura

 • obrazovanje za demokratsko građanstvo; prevencija nasilja među djecom i mladima; promicanje društvene solidarnosti; promicanje dobrog upravljanja; poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju; javno informiranje i mediji; proizvodnja medijskih sadržaja.

Kultura i umjetnost

 • kulturna baština; zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara; zaštita kulturnih krajolika; zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • audiovizualna djelatnost; filmska i video djelatnost; radio‐televizijska djelatnost; interaktivni mediji; audiovizualni amaterizam; inovativne audiovizulne umjetničke prakse

Ljudska prava

 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije; ravnopravnost spolova.

Podrži nas – doniraj!

Dok ste čitali naše ciljeve, područje djelovanja i opise projekata – klimali ste glavom..?

Drago nam je vidjeti da podržavate i odobravate naš rad!

Budući da smo neprofitna organizacija, koja se financira isključivo po projektima i donacijama, kako biste nam dali vjetar u leđa, na ovoj stranici možete dobiti informacije o tome kako nam pomoći uplatom sredstava da ostvarimo svoju misiju i viziju.

 

Donacije možete uplatiti na račun:

IBAN računa: HR5124840081104474702

Podaci o primatelju: Pozor! – Projekti i obrazovanje za održivi razvoj, Miljackina 42A, 10000 Zagreb. 

Poziv na broj : Vaš OIB.

Podaci o uplatitelju: Vaše ime i prezime te adresa.

Svrha plaćanja: “Donacija”.